Kommuner og fylkeskommuner får mer fra Havbruksfondet

Nyheter
530

Regjeringspartiene og Frp er enige om revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen la 12. mai fram et forslag i revidert nasjonalbudsjett om å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Forslaget innebar også at fordelingsnøkkelen for Havbruksfondet skulle endres, og dette skapte mye harme.

Fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), advarte mot milliardtap for kommunene hvis forslaget gikk gjennom. Også Sjømat Norge og Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) kom på banen, og sa de ønsket mer til havbrukskommuner og -fylkeskommuner enn det som lå i forslaget fra regjeringen.

Torsdag kom regjeringspartiene og Frp til enighet om revidert nasjonalbudsjett, inkludert havbruksdelen.

Produksjonsavgiften består, men istedenfor for at havbrukskommuner og -fylkeskommuner får én milliard kroner i år og én milliard kroner til neste år, økes dette til 2,25 milliarder kroner i år og én milliard kroner neste år – totalt 3,25 milliarder kroner.

Regjeringen foreslo videre i revidert nasjonalbudsjett at Havbruksfondets midler skulle fordeles med 75 prosent til staten og 25 prosent til kommuner og fylkeskommuner fra 2022. Dette blir det heller ikke noe av.

– Nå har vi endret dette til at 60 prosent av vederlaget går til staten, mens 40 prosent går til kommunene, sier Frps finanspolitiker Sivert Bjørnstad til NTB, som legger til at han er glad for at partiet hans sørget for å stanse regjeringens forslag.