Kobbevik og Furuholmen Oppdrett har fått konsesjon til å produsere 10.000 tonn matfisk på land på Fitjar

Nyheter
1121

Skal bygge landbasert anlegg til 600-800 millioner kroner.

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett (KFO) har fått konsesjon av Hordaland fylkeskommune til å produsere inntil 10.000 tonn postsmolt og matfisk av laks, regnbueørret og ørret i et landbasert anlegg på Årskog industriområde.

«Etter en samlet vurdering gir Hordaland fylkeskommune Kobbevik og Furuholmen Oppdrett tillatelse til å etablere et landbasert anlegg», heter det i et svarbrev fra fylkeskommunen.

– Vi er svært glade for at alle tillatelser endelig er i boks, sier daglig leder i KFO, Ingebrigt Landa til Fitjar-Posten.

Landa sa i oktober 2017 til iLaks at selskapet hadde lagt utviklingskonseptet «Steelline» på is, og heller satset på landbasert oppdrett. 

FOTO: Fra planskissen.

Utbyggingen vil koste 600-800 millioner kroner og foregå trinnvis. Da iLaks spurte Landa i 2017 hvordan prosjektet skulle finansieres, svarte han:

– I denne sammenheng så er det kun en søknad som er inne til behandling. Ved eventuelt tilsagn på søknad så vil arbeidet med å finansiere opp starte.

KFO er for øvrig majorietseid av Austevoll Seafood.

Ifølge Landa jobbes det nå fortløpende med prosjektering, planlegging og budsjettering.

– Det er en del detaljer som skal på plass ennå, men vi håper å komme i gang med byggingen så fort som råd, avslutter Landa.