KFO legger utviklingskonseptet «Steelline» på is

Nyheter
971

Kobbervik og Furuholmen Oppdrett (KFO) gir opp konseptet «Steelline» inntil videre. Nå satser selskapet heller på landbasert oppdrett.

– Vi har ikke tenkt å realisere dette i første omgang.

Det sier daglig leder i KFO, Ingebrigt Landa, til iLaks på spørsmål om status på konseptet «Steelline».

Konseptet som er utviklet i samarbeid med Fitjar Mekaniske Verksted, innebærer en kompakt, flytende og lukket produksjonsenhet i syrefast stål utviklet i samarbeid med Fitjar Mekaniske Verksted.

Klage avvist
Selskapet fikk tidligere i år avslag på sin søknad om fire tillatelser til utviklingsformål for konseptet, og valgte å klage på dette. Senere ble også klagen avvist.

– Avslaget i fører i denne omgang til at et godt prosjekt som kunne bidrar med mange nye arbeidsplasser ikke blir realisert. Dette ville gjaldt både under bygging og drift, sier Landa.

Tidligere denne uken ble det kjent at KFO var i gang med nye planer. Selskapet ønsker å produsere laks fra et landbasert anlegg på Årskog industriområde på Fitjar.

Uavklart finansering
Ting vil likevel ta tid, og Landa understreker at generell søknadsbehandling må komme først.

Når anlegget er ferdig utbygd så vil det etter planen kunne produseres 10.000 tonn. Hvilken størrelse vi vil ta fisken til vil bli tilpasset det behov som vil være da. Dette ligger jo omtrent 4-7 år frem i tid.

– Hvorfor satser dere nå på landbasert oppdrett?

– Det å kunne ha deler av produksjonen på land kan korte ned tid i sjø. Dette vist en for eksempel har fisk på land frem til en kg. Men som sagt så er dette 4-7 år frem i tid.

– Hvordan skal KFO finansiere dette prosjektet som dere estimerte til 600-800 millioner kroner?

– I denne sammenheng så er det kun en søknad som er inne til behandling. Ved eventuelt tilsagn på søknad så vil arbeidet med å finansiere opp starte, avslutter han.