-Klima vil flytte havbruk fra 2050

Nyheter
960

Det spår havforsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet. Veterinærinstituttet, SINTEF Fiskeri og havbruk og NINA arrangerer «Blå klimakonferanse» i Trondheim i begynnelsen av juni og Sundby er en av foredragsholderne.

Han beskriver overfor iLaks at den perfekte storm er i ferd med å komme.

-Siden 1960- og 1970-tallet har temperaturen i havet utenfor Norge steget med 0,7 varmegrader. Dette er dramatisk. Mange tror at denne temperaturstigningen er menneskeskapt. Det er den ikke. Denne temperaturstigningen er naturlig. De to neste tiårene forventer vi at temperaturstigningen vil avta. Det kan til og med hende at temperaturene vil falle. Da kommer mange – inkludert en masse journalister – til å gå rett i fellen og tro at den menneskeskapte klimaendringen er avlyst. Det vil være feil fordi omkring 2050 vil vi få sammenfall av to fenomen: Økt temperatur som følge av menneskeskapte klimaendringer og økt temperatur på grunn av naturlig variasjon, sier Sundby.

Han peker på at dette vil få konsekvenser for fiskeoppdretterne langs norskekysten.

-Enkelte områder, som Sørlandet, sliter allerede med høye sommertemperaturer. Andre områder, som i Nord-Norge, vil det bli bedre klima for å drive oppdrett, sier Sundby.

Han spår at de to neste tiårene vil bli krevende for klimaforskerne. I de to foregående tiår har temperaturen i sjøen steget både på grunn av naturlig variasjon og som følge av menneskers aktivitet, men de neste tiårene forventer forskerne at naturlige temperaturendringer drar i retning av kaldere vann, mens menneskeskapte klimaendringer drar i retning varmere vann. Resultatet er at temperaturøkningen reduseres, eller og til og med faller. Det vil gi alle klimaforskere et pedagogisk problem. Alle klimaskeptikere vil dertil bli styrket i troen, spår Sundby.

For norsk oppdrettsnæring er det slett ikke bare positivt at det blir varmere vann nordover. Varmere vann gir også bedre vilkår for lakselusa.

-Den kan produsere avkom i flere generasjoner i løpet av en sommer når vannet blir varmere, sier Sundby.

Alt i alt peker han mot nordnorske farvann som mer ideelle for lakseoppdrett i fremtiden.

-Laksen er litt lik arter som sei, torsk og hyse som trives i vann opptil 12 grader. Vann på 20 grader kan være dødelig når vi snakker om maksimum- og middeltemperaturer, sier Sundby.