Karttjeneste skal sikre god fiskehelse

Nyheter
2960

Multiconsult er ansvarlig for AkvaGIS fiskehelse, en karttjeneste som overvåker og analyserer fiskehelse på alle lokaliteter nord til Hustadvika.

De fleste brukere av tjenesten er i Sunnhordland, hvor det har vært store utfordringer med PD over lang tid.

Spesielt er det problematisk at båndlegging av lokaliteter ikke kommer når PD-viruset blir oppdaget, men først når sykdommen gir økt dødelighet og tydelige histopatologiske funn.

De månedene det går fra virus er påvist til sykdommen gir økt dødelighet og båndlegging er viktig for naboanleggene.

Viktig med god informasjonsflyt
En ny PD-forskrift er rett rundt hjørnet. Det ser ut for at det blir båndlegging ved påvisning av virus i endemisk sone. Med prøvetaking hver måned, kan det bli mye data å håndtere for Veterinærinstituttet.

I slutten av juni var det 15 båndlagte lokaliteter som var tomme for fisk, som fremdeles lå som båndlagte lokaliteter i kartet til Fiskeridirektoratet på Barentswatch. Med testing hver måned, slik det ser ut til at den nye PD-forskriften krever, blir det viktig med god informasjonsflyt.

Satser på ikke-listeførte sykdommer
Multiconsult satser på AkvaGis Fiskehelse, og kan hjelpe til med denne informasjonsflyten om det skulle være nødvendig. Multiconsult satser likevel mest på ikke-listeførte sykdommer.

Per dags dato har Multiconsult kartblad for PD, PDV, AGD, AGD Amøbe, PMCV, PRV og PRV Om. PMCV og PRV blir sett i sammenheng med dødelighet under ikke-medikamentell avlusing. Brukerne har etterlyst bioassey på lus, og det vil bli lagt til rette for etterhvert. Stamme og settefiskanlegg er også en mulighet.

Selskapet opplyser at de er i en utviklingsfase, og kan legge til flere opplysninger etterhvert.