Kan gis unntak i røde områder: – Forståelse for at det er krevende for oppdrettere på Vestlandet

Nyheter
0

Laksevekst-forskriften er klar: Regjeringen åpner for økt produksjonskapasitet på totalt 21.000 tonn laks i grønne områder, mens røde områder foreløpig må redusere med inntil 11.400 tonn.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet, etter at det tidligere i mars ble klart hvilke produksjonsområder som får rødt, gult og grønt lys i trafikklyssystemet.

Seks områder fikk grønt lys og dermed mulighet til å øke produksjonen med inntil seks prosent – mens to «røde» områder (PO3 og PO4) må redusere produksjonen med inntil seks prosent. Dette har skapt sterke reaksjoner. Regjeringen gir imidlertid en liten åpning til oppdrettere i disse produksjonsområdene.

Oppdrettere med lite lus kan få unntak
– Oppdrettsselskap i røde områder kan slippe å ta ned sin kapasitet dersom de kan vise til tilstrekkelig lave lusetall. De kan søke om unntak, og det har noen aktører på Vestlandet fått tidligere, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i pressemeldingen.

Oppdrettere med særlig lave lakselusutslipp i alle produksjonsområder kan også søke om unntaksvekst til fastpris. Unntak forutsetter at man oppfyller visse kriterier og får positivt vedtak fra Mattilsynet.

De som oppfyller kriteriene, uavhengig av farge på produksjonsområdet, vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Prisen er 170.000 kroner per tonn. Fristen for å søke om dette er 17. april.

Av miljøhensyn
– Oppdrettsnæringen er viktig for Norge, og det er bred politisk enighet om at vi må ha en bærekraftig havbruksforvaltning. Jeg har forståelse for at det er krevende for oppdrettere på Vestlandet som må ta ned produksjonen sin, men jeg mener at hensynet til miljø er så viktig at det må gå foran, sier Myrseth.

Ifølge departementet skyldes reduksjonen i PO3 og PO4 at næringens samlede lakseluspåvirkning over en toårsperiode har vært uakseptabel.

Les også: Varsler tap av arbeidsplasser og investeringer etter rødt trafikklys og nytt nedtrekk