– Jo mer du kan automatisere, standardisere og forenkle, desto mer effektivt er det

Nyheter
734

StormGeo er særlig kjent for værvarselet på TV2, men bergensselskapet leverer også beslutningsstøtte for å la sine kunder slippe å bekymre seg for været. På kundelisten er bedrifter særlig i kraftnæringen, shipping, olje og gass.

Buzzword
Tirsdag er selskapet utfordret av NCE Seafood på hvordan oppdrettsnæringen kan nyttiggjøre seg av Big Data i lusekampen.

Les også: Vil bruke Big Data for å vinne lusekampen

– Fellesnevneren er at vi jobber med store og avanserte datasett. For å få til dette, må vi håndtere og analysere data. Big Data er et buzzword, alle jobber med det, sier Gard Hauge, teknologidirektør i StormGeo.

StormGeo tar spranget fra den deskriptive analyse (hva skjedde), via diagnostisering (hvorfor det skjedde) til å prognostisere hva som vil skje i fremtiden.

Datadrevet
– Vær er ferskvare. Gårsdagens vær er ikke spesielt interessant, sier Hauge. – Men vi ønsker en datadrevet beslutningsprosess istedenfor noe som er gut-driven.

– Det som er sentralt her er standardisert datainnhenting. Når Havforskningsinstituttet henter inn data for havstrømmer for å beregne lakselus, kan andre bruke samme data til noe annet, sier han videre.

Les også: – Vi må være realistiske

Hauge understreker viktigheten av innhenting og tilgjengeliggjøring av data, samt en god infrastruktur for å dele data.

– For oss har det vært ekstremt viktig å være uavhengig av leverandør. Jo mer du kan automatisere, standardisere og forenkle, desto mer effektivt er det, sier han.