– Vi må være realistiske

Nyheter
950

Med et estimert slaktevolum på 253.000 tonn på sine norske oppdrettsanlegg i 2016 er det ingen som teller mer lakselus enn Marine Harvest.

Ganske mye data
– Vi har vi 90 lokaliteter med utsett i bruk til en hver tid. Vi har i Marine Harvest Norway 620 merder. Vi teller 20 fisk per merd hver eneste uke. Så det er ganske mye data der, sier Gordon Ritchie.

Skotten har tittelen Group Manager Fish Health & Welfare i Marine Harvest. Han er blant foredragsholderne under dagens Big Data Workshop i regi av NCE Seafood i Bergen. På agendaen er bruk av store datamengder, og anvendelse av Big Data-teknologi, for å bekjempe lakselus.

Les også: Vil bruke Big Data for å vinne lusekampen

– Vår interne trigger er på 0,2 lus per fisk på merdnivå, mens lovens krav er 0,5 lus per fisk på lokalitetsnivå, sier Ritchie, og legger til at gjennomsnittlig kommer 66 prosent av den samlede luseeksponeringen fra ens egen lokalitet.

Kontroll
– Det er der du må rette kontrollen. Fokuset må være kontroll. Vi må ha bedre kontroll på våre egne lokaliteter for en sunnere fisk og bedre økonomi. Vi trenger mer fokus på å holde [luse]nivåene nede og ha mer kontroll. Vi må ha mer fokus på kostnader – de spinner ut av kontroll.

– Kontroll er mer om å handle enn å kartlegge problemet, understreker han.

– Når det gjelder Big Data-analyse er det kommet initiativer fra Veterinærinstituttet, Norsk regnesentral og Havforskningsinstituttet. Det er de som har håndtert disse dataene – i mange år.

Kartlegge problemet
Ritchie tar til orde for nøkternhet i troen på hva Big Data kan gjør for næringen.

– Vi må være realistiske i det korte bildet. La oss ikke overdrive dette, og si at vi vil bekjempe lakselus med dette. Det er mer på å kartlegge problemet.

– Vi i Marine Harvest mener det er et behov for Big Data-analyse, ingen tvil om det, men er usikre på timingen. Det er ikke tvil om at dette blir viktig i fremtiden. Det vil fortsatt være behov for prøving og feiling. Jeg er ikke sikker på om Big Data-analyse kan gi oss alle svar, men noe må gjøres i laboratorier og noe i felten, sier Ritchie.