– Jeg var ikke klar over hvor vanskelig det kom til å bli. Jeg trodde det skulle være enklere

Nyheter
1399

Få dager før han går av som toppleder i SinkabergHansen, forteller pionér Finn W. Sinkaberg (67) sin oppdrettshistorie til lokalavisa.

Det er i lokalavisen Namdalsavisa at Finn W. Sinkaberg snakker om fra han startet opp for 40 år siden og fram til i dag. Sinkaberg slutter som toppsjef i selskapet 1. januar, og sønnen Svein-Gustav Sinkaberg (44) overtar.

Ifølge Finn W. Sinkaberg startet han opp med lakseoppdrett for å ha noe å spe på da det ble lagt strenge restriksjoner på sildefisket. På spørsmål om hvorfor han etter hvert valgte å satse alt på lakseoppdrett, svarer Sinkaberg:

– Lysta på å prøve, pluss at jeg ikke var klar over hvor vanskelig det kom til å bli. Jeg trodde det skulle være enklere.

Syk smolt snudde situasjonen
Sinkaberg forteller om en rekke utfordringer oppover årene, for eksempel mangel på kunnskap knyttet til produksjon, lite tillit hos bankene og sykdommer. Spesielt en ting mener Sinkaberg endret mye. På 80-tallet måtte man i mangel av smolt importere den fra Skottland.

– Så viste det seg at den fisken var syk, og det ble pålagt slakting i hele Namdalen i 1986. Det var et kjempeslag, sier han. I ettertid tror Sinkaberg at det kan ha vært med å forbedre situasjonen, selv om det var et tøft slag der og da.

– Vi ble pålagt å slakte ut, desinfisere og finne nye steder å sette ut fisk på året etter. Da vi gjorde det fikk vi bedre resultat enn før. Vi kom til nye plasser og nye omgivelser, og vi lærte å samarbeide på annet vis, forklarer han.

Ser større potensial i næringen
Ifølge Sinkaberg startet veksten da man fusjonerte med Bindalssmolt i 1997, som la grunnlaget for konsernet SinkabergHansen. Men den virkelige veksten har kommet de siste 10-15 årene, sier Sinkaberg, som mener at potensialet i næringen fortsatt ikke er tatt ut.

Han sier det blant annet er mye å hente på å bruke de gode plassene mer enn de gjør i dag, og han tror det ligger store muligheter i å foredle mer av fisken i Norge.

I fjor hadde selskapet et resultat før skatt på 254 millioner kroner. Sinkaberg mener nøkkelen til suksessen har ligget i stabilitet. Han peker blant annet på at de har tenkt langsiktig i driften.