– Jeg mener vi må kunne ofre de identifiserte gyte- og oppvekstområdene i Førdefjorden

Nyheter
481

– Dette er en krevende sak, med gode argumenter på begge sider. Jeg er imidlertid klar på at det beste for samfunnet som helhet er at dette blir godkjent, sier stortingsrepresentanten fra Hordaland som er medlem av næringskomiteen. At både Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har sagt at faren for truede fiskearter er for stor til å kunne anbefale prosjektet, mener Trellevik ikke er et godt nok argument for å si nei, skriver Bergens Tidende.

– Jeg mener vi må kunne ofre er de identifiserte gyte- og oppvekstområdene i Førdefjorden. Det er ikke slik at fiskene dør ut av den grunn. Om du tar en fjord, er det ikke slik at bestanden er avhengig av den alene. Vi har mye kyst igjen, sier han.

– Det er bare ett oppdrettsanlegg som ligger slik til at det kanskje blir rammet. Dette kan flyttes. Utover det mener jeg mange overdriver de negative konsekvensene i denne saken, sier han.

I tillegg til interesseorganisasjonene FHL og Norges Fiskarlag har totalt 60 selskaper som driver virksomhet ved og i Førdefjorden samlet seg til et felles opprop mot planene om sjødeponi. De mener planene representer et naivt og gammeldags miljøsyn.

Venstre-leder i Sogn og Fjordane, Gunhild Berge Stang, er rystet over Høyre i saken om gruveplanene i Naustdal kommune.

– Dette er en sak hvor næring står mot næring, ikke bare miljøvernere mot næring. Jeg er sjokkert over at Høyre, som tradisjonelt har vært næringsvennlig, ikke lytter til kystnæringene som har vært med å bygge dem opp, sier hun.

Hun lurer på hvor fiskeri-Høyre er blitt av i saken.

– Det er sjokkerende at Høyre vil dolke disse næringene i ryggen, sier hun.