Israelske penger pumper opp satsingen i AKVA group

Nyheter
0

Ny storeier med dype lommer.

Onsdag morgen, i god tid før børsåpning, ble det kjent at Israel Corp. vil betale 530,8 millioner kroner for en strategisk eierpost i utstyrsleverandøren AKVA group.

Men hva er egentlig Israel Corp.?

Privatisering
Israel Corporation er Israels største holdingselskap. Det ble grunnlagt i 1968 av landets regjering. Selskapet, som er notert på børsen i Tel Aviv, forvalter 4,3 milliarder dollar.

Selskapets viktigste investeringsområder er gjødsel og spesialkjemikalier, energi, transport og teknologi. I løpet av dets fremvekst har oppkjøp av statseide selskaper (gjennom privatisering) stått sentralt.

Israel Corp. eier litt over halvparten av gjødselprodusenten Israel Chemicals, 40 prosent av solcelleleverandøren Tower Semiconductor, og nesten hele rederiet Zim Integrated Shipping. Israel Corp. eier også 100 prosent av aksjene i det latin-amerikanske kraftselskapet Inkia Energy og IC Green Energy, som investerer i fornybar energi herunder solenergi og biofuel, i Israel.

I november 2019 foretok Israel Corp., ifølge Yahoo Finance, en strategiendring, der det ble fremlagt planer om å øke porteføljen gjennom investeringer på 300-350 millioner dollar de kommende årene. Fokuset var særlig rettet mot mat, inkludert teknologi, helse og såkalt industri 4.0.

Fleksibel
Hver transaksjon skulle være på 70-100 millioner dollar og lokaliseres i enten Europa eller Israel. Selskapet skulle søke innflytelse, men ikke nødvendigvis majoritetseierskap, fremgår det av en presentasjon av strategiskiftet. Investeringshorisonten ble definert som «fleksibel».

Største eier i Israel Corp. er Millenium Investments Elad i Haifa, med snaut 47 prosent av aksjene. Blant aksjonærene er også tunge aktører som BlackRock og Vanguard. Oljefondet eier 0,5 prosent av aksjene.

Nyheten om en ny strategisk storeier i AKVA group blir godt mottatt. Utstyrsleverandørens aksjekurs skyter opp 12 prosent onsdag formiddag.

I første runde samarbeider Israel Corp. og AKVA group om å finansiere AquaCons 150 millioner dollars landbaserte oppdrettsanlegg i Maryland. Hovedgeskjeften til AKVA group er imidlertid ikke laks på land, men laks i sjø. Tradisjonell merdteknologi til oppdretterne i Nord-Europa står fortsatt for den store majoriteten av selskapets inntekter.

Foto: AKVA group