Israelsk investeringsselskap kjøper strategisk eierpost i AKVA group

Nyheter
0

Det børsnoterte investeringsselskapet Israel Corp. vil ta en minst 15 prosents eierandel i AKVA group, og samarbeide om å tiltrekke seg investeringer for landbaserte prosjekter basert på utstyrsprodusentens løsninger og teknologi.

Egersund Group vil imidlertid fortsatt ha majoritetseierskapet i AKVA group.

Investeringen vil bli fullført gjennom en privat plassering på 3.333.430 nylig utstedte
aksjer (tilsvarende ti prosent av dagens utestående aksjer) til en tegningskurs på 96,50 kroner per aksje og et samlet beløp på 321,7 millioner kroner, og kjøp av minimum 2.166.730 aksjer fra eksisterende aksjonærer i AKVA til samme kurs, fremgår det av en børsmelding.

Aksjekjøpet skjer dermed til en betydelig premie, da utstyrsleverandøren endte børshandelen på 82 kroner tirsdag.

Les også: AKVA group spikrer avtale i Maryland: Skal bygge landbasert oppdrettsanlegg for 150 millioner dollar

100 millioner dollar
Som en del av transaksjonen vil Israel Corp. få rett til å utnevne et styremedlem i AKVA så lenge selskapet innehar minimum 12 prosent eierposisjon i selskapet. I tillegg, for en periode på 24 måneder og så lenge Israel Corp. eier minst 12 prosent av AKVAs aksjer, skal selskapet ha rett til å delta i enhver kapitalinnhenting slik at dets eierposisjon i AKVAs aksjekapital beholdes (fortrinnsrett).

AKVA og Israel Corp. har videre blitt enige om å arbeide for å etablere en plattform for investeringer i landbaserte havbruksanlegg over hele verden, ved hjelp av AKVAs teknologi og løsninger. Partene regner med å bidra ti millioner dollar hver til plattformen eller til disse prosjektene, med mål om å øke ytterligere forpliktelser fra medinvestorer og
partnere for å nå totalt opptil 100 millioner dollar.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske Israel Corp. velkommen som en langsiktig, strategisk aksjonær i AKVA. Vi tror at Israel Corp. er global forretningserfaring og teknologi bakgrunn vil bidra til vårt mål å bygge et verdensledende tilbud av tekniske og digitale løsninger innen sjø og landbasert oppdrett, sier AKVA-sjef Knut Nesse.

– Denne transaksjonen vil gjøre AKVA i stand til å akselerere gjennomføring av vår nåværende strategi, øke innovasjonen betydelig, og å transformere vår landbaserte strategi.

Posisjonert
Yoav Doppelt, administrerende i direktør Israel Corp., er fornøyd med avtalen.

– Vi ser frem til å jobbe med AKVA for å akselerere veksten i bærekraftig matproduksjon og videreutvikle AKVAs teknologiske lederskap innen oppdrettsnæringen. Våre diskusjoner med AKVA overbeviste oss om at AKVA er en ledende global aktør innen oppdrett og best posisjonert for å fange de globale landbaserte mulighetene.

For å fullføre transaksjonen har Israel Corp. onsdag gitt et tilbud gjennom sin rådgiver DNB Markets rettet til alle AKVA-aksjonærer for samlet å kjøpe minimum 2. 166.730 eksisterende aksjer i AKVA til en pris av 96,50 kroner per aksje. Maksimalt antall aksjer ervervet av Israel Corp. vil bli bestemt av sistnevntes eget skjønn etter utløpet av tilbudsperioden, forutsatt at selskapets samlede beholdning av aksjer i AKVA etter gjennomføring av tilbudet og den private emisjonen av nye aksjer skal ikke overstige 19,99 prosent.

AKVAs hovedaksjonær Egersund Group har forpliktet seg til å delta i tilbudet pro rata og har også blitt enige med Israel Corp. om at det vil tilby en «back-stop-fasilitet» på opptil
2.166.730 aksjer, slik at Israel Corp. kan nå en minimumsandel på 15 prosent på en
fullt utvannet basis.