Ingen nye storaksjonærer i Marine Harvest

Nyheter
954

John Fredriksen-kontrollerte Geveran Trading kvittet seg med 37,8 millioner Marine Harvest-aksjer i forrige uke, og fikk med det ut 4,4 milliarder kroner. Finansmarkedet spekulerer i at pengene vil bli brukt som ledd i refinansieringen av utbombede Seadrill, som har økt med formidable 154 prosent i verdi på fem dager.

Ingen utfordrer
Nå har Marine Harvest oppdatert aksjonærlisten i selskapet, og denne viser at det ikke har vært store endringer blant de største eierposisjonene. Geveran er fortsatt den ubestridt største aksjonæren, med sitt 17 prosent eierskap, foran Folketrygdfondet med vel åtte prosent.

Etter dette er det ingen enkeltkonto som eier mer enn fem prosent.

Men det utelukker naturligvis ikke at én enkeltaksjonær kan skjule seg bak de mange nominee-konti som står oppført som eiere av Marine Harvest-aksjer.

Selv om noen fond, deriblant Jupiter European Fund, Invesco Funds, MSIP Equity, Odin Norge og Statoils pensjonskasse står direkte oppført som eiere, er svært mange av laksekjempens eiere ført opp via sine respektive bankers klientkonti. Disse investorene er i første rekke hedgefond, long-only-fond og institusjonelle investorer, hvorav majoriteten er lokalisert i USA og Storbritannia.

Tok spiret
Forøvrig er det verdt å merke seg at Trygve Hegnars investeringsselskap Periscopus nå er den 16. største eier i Marine Harvest, etter å ha prikket inn pristoppen for tidenes høyeste aksjekurs for innkjøp av fire millioner aksjer.