– Ingen lønnsfest i Sjømatrådet

I den siste uken har flere medier viet spalteplass på Sjømatrådets lønnspolitikk. Det er selvsagt helt i orden, for åpenhet er en viktig pilar i vårt arbeid. 

Mindre bra er det at både artiklene og lederen gir inntrykk av at det har vært en lønnsfest og ingen moderasjon i Sjømatrådet de siste årene. Det er overhodet ikke tilfellet.

Les også: Lederlønninger: Fiskeriministeren ba Sjømatrådet om lønnsmoderasjon

Fra jeg tiltrådte som styreleder i Sjømatrådet for seks år siden har vi hatt fokus på effektivisering, omstrukturering og å levere mer for hver krone vi investerer på vegne av sjømatnasjonen Norge. Moderasjon i lønnsutviklingen har vært høyt på agendaen, og derfor har det vært en lav lønnsvekst i det som har vært en krevende periode for både sjømatbransjen og norsk næringsliv generelt. 

Siden Renate Larsen ble ansatt som administrerende direktør i 2016, har hun hatt en gjennomsnittlig årlig lønnsøkning på 1,8 prosent. Dette er lavere enn den generelle lønnsveksten i perioden. I 2020 valgte Renate Larsen selv å ha et nulloppgjør. Selv om vi kan vise til gode resultater, er både jeg og Larsen enige i at det er viktig at ledere i statlige virksomheter viser moderasjon i lønnsoppgjørene. 

Når det gjelder resten av ledergruppen, har de hatt en utvikling som er i tråd med frontfagene. Da vi i 2016 gjennomførte en større nedbemanning og omorganisering, hadde ledelsen en lønnsøkning på bare 1 prosent, for nettopp å vise moderasjon i det som da var en vanskelig tid for organisasjonen. 

Jeg som styreleder og ledelsen i Sjømatrådet har en god dialog med våre eiere i Nærings- og fiskeridepartementet, og vi har fått gode tilbakemeldinger både på resultatene vi har skapt og den lønnsmessige moderasjonslinjen vi har fulgt. Vi opplever ikke å ha fått refs fra fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen slik det fremstilles i media. Vi oppfatter at dette er et brev og en påminnelse fra ministeren som har gått ut til alle selskapene i hans eierportefølje, og ikke bare Sjømatrådet, slik det kan fremstå i media. Vi er tvert imot enige og har etterlevd dette siden jeg ble styreleder. 

Når vi ansetter ledere, er vår lønnspolitikk at vi skal ha et konkurransedyktig lønnsnivå, men vi skal ikke være lønnsledende. I Sjømatrådet ligger derfor lønnen til administrerende direktør i midtsjiktet sammenlignet med andre statlige selskaper. I 2020 var den totale lønnen 2,7 millioner kroner, men dette inkluderer også andre godtgjørelser og avsetning til pensjon.

Sjømatrådet jobber på en global arena, har hovedkontor i Tromsø i tillegg til utekontor i 13 land i hele verden. Skal vi fortsette å utvikle markeder og bidra til fortsatt eksportvekst, er det viktig å ha internasjonal erfaring og spisskompetanse i hvert eneste ledd. Dette gjelder ikke minst på toppledernivå. 

Jeg er derfor fornøyd med å ha rekruttert en dyktig, kvinnelig leder fra næringslivet til denne viktige jobben i sjømatbransjen. I en bransje der vi virkelig bør jobbe aktivt for å få fram kvinnelige ledere, har administrerende direktør Renate Larsen gått foran, og sammen har vi levert gode resultater.