Inge Berg tar igjen til orde for rullerende MTB: – Nord-Norge taper stort

Nyheter
1122

Nordlaks-eieren mener rullerende MTB vil gi flere arbeidsplasser i nord.

– Nord-Norge taper stort på at man fortsatt ikke får drive oppdrett med rullerende
MTB, sier Inge Berg til Vesteraalens Avis i lørdagens papirutgave. Berg har i flere år kjempet for rullerende MTB på sine lokaliteter.

Rullerende MTB handler om å gi oppdretterne et fleksibelt tak på hvor mye laks de kan i sjøen. I dag må Nordlaks holde seg innenfor en et system med biomassebegrensing, som innebærer at en konsesjon ikke kan holde mer enn 780 tonn fisk til enhver tid (945 tonn i Troms og Finnmark).

Som kjent vokser laksen raskere når det er varmere i vannet – det vil si på sommeren og høsten. Det blir dermed et slaktepress på høsten, og for å holde seg under taket må man slakte ut.

Ved å ha et bevegelig tak som kan justeres, vil man kunne ha mindre laks i sjøen når den vokser raskt, og mer når den vokser sakte. Målet er en jevnere produksjon gjennom hele året, slik at man unngår permitteringer på grunn av mangel på råstoff.

– Dersom man kunne drevet med rullerende fleksibel MTB kunne de minste oppdretterne hatt større mulighet til å selge fisken sin når prisene var på topp, og dermed være enda mer konkurransedyktige enn i dag. Det ville dermed også kunne bidra til å jevne ut prisbildet gjennom året, og det ville vært positivt for markedet som helhet, mener Berg.