Industri Energi berømmer AQS for å tilby dykkerne nye stillinger, men mener de ikke kan skylde på nytt regelverk

Nyheter
0

– Rene markedsmessige årsaker.

I går skrev iLaks at selskapet AQS har sendt endringsoppsigelse til 27 av sine 70 dykkere. Daglig leder Ove Løfsnæs pekte på vedtaket om endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende yrkesdykking, som en vesentlig årsak.

Abyss, som har om lag 70 dykkere ansatt, vil vurdere hva de eventuelt foretar seg dersom regelverket faktisk blir iverksatt.

Les mer her: AQS sier opp halvparten av dykkerne – tilbys annen stilling på båtene

Erling Holmefjord er tidligere dykker, og nå avdelingsleder i LO-forbundet Industri Energi. Forbundet organiserer flere av dykkerne i AQS. Han har hatt dialog med de ansatte i denne prosessen. Fagforeningsmanen ble overrasket over å lese at ledelsen i AQS legger så stor vekt på de nye reglene for yrkesdykkere.

Erling Holmefjord, Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

– Det har aldri vært så mange stillingsutlysninger etter yrkesdykkere. At AQS nå går til endringsoppsigelse av 27 dykkere, det tror jeg har rene markedsmessige årsaker. De har mistet kontrakter. De kontraktene de sier opp folk på er som følge av tapte oppdrag, sier Erling Holmefjord til iLaks.

Abyss avventer til vedtaket blir iverksatt
Abyss Group har ekspandert betydelig og har i dag rundt 70 dykkere ansatt i gruppen. Selskapet operer 12 dykkerfartøy, der fire av dem er servicebåter av typen som kan bli påvirket av regelendringen. Victor Jensen, administrerende direktør for Abyss Group, ser også utfordringer med regelverket som er vedtatt av stortinget.

– Vi avventer situasjonen. Dersom vedtaket blir satt i verk, så får vi tilpasse oss etter det. Håper det blir en løsning som ikke går utover å kunne drive en god tjeneste ovenfor havbruksnæringa, sier han. Vi tar stilling til hva vi skal gjøre, dersom vedtaket faktisk settes i verk, sier Jensen.

Victor Jan Jensen. Foto: Elisabeth Nodland

– Alle dykkere blir jo berørt hva angår selve arbeidstidsavtalen. Majoriteten av båtene våre er hurtiggående båter som opererer utfra land uten overnatting.

– Vi ser store utfordringer med regelendringen som er vedtatt. Problemet er om dykkerne får annen arbeidstid enn næringa for øvrig. Det er integrerte operasjoner vi driver, der mange typer servicefartøy er involvert i oppdragene. Det blir vanskelig når en del av tjenesten som ytes er basert på en annen arbeidstid, sier Victor Jensen til iLaks.

Berømmer ledelsen i AQS
Industri Energi har gjort en juridisk vurdering av endringsoppsigelsene isolert sett. Dette har de drøftet med sine medlemmer i AQS.

Ove Løfsnæs, daglig leder AQS.

– En ting må vi berømme AQS for, de tilbyr alle de 27 ansatte nye stillinger i selskapet. Det skal vi berømme dem for. Her er det en veldig risiko for at en faktisk ikke kommer ut som vinner, sier Holmefjord.

– Den enkelte dykker må jo vurdere om en skal hevde at stillingen fortsatt fins, men det gjør den jo ikke. Så vårt råd til dykkerne er at de sier ja til tilbudet om ny stilling, sier han.

– Det er basert på jus og risiko for den enkelte. Vi kan ikke sette våre medlemmer i en skvis der de plutselig kan stå uten arbeid, sier Holmefjord.

– Ingen liker svaret, men sånn er det av og til. Alle ønsker jo å videreføre stillingene sine som dykker, alle gjør jo det. Er risikoen for at jobbene blir borte, er det jo lite å henge jussen på. Så vår anbefaling er å si ja til de nye stillingene, sier han. AQS skal nå ansette åtte nye dykkere. Industri Energi er tydelig på hva som bør skje da.

– Jeg forventer at AQS ansetter dykkere som nå har fått endringsoppsigelsene. Sånn må det bare være, slår Erling Holmefjord fast.