ILA-utbruddet i 2022 satte en demper for Eidesvik Laks

Nyheter
0

Ryfylke-oppdretteren melder imidlertid om god produksjon og god biologi så langt i år.

Eidesvik Laks holder til på Bømlo i Vestland, og driver fire oppdrettslokaliteter i Rogaland. Selskapet er også medeier i lakseslakteriet Hardanger Seafood på Bømlo.

Driftsresultatet deres for 2023 ble på 98 millioner kroner, en nedgang på 4,7 prosent fra 2022. De hadde imidlertid en noe økt omsetning, opp 2,3 prosent, som tilskrives gode laksepriser. Høye fôrkostnader, stigende slaktekostnader og en kraftig stigning i brønnbåtkostnader trekkes frem som medvirkende faktorer for årsresultatet, som i fjor ble på 72,8 millioner kroner.

Selskapet slaktet 3.585 tonn sløyd vekt i fjor – en nedgang på 14,5 prosent fra 2022.

«Når det gjelder produksjonen i 2023 har den vært preget av brakklegging i en større periode grunnet ILA-situasjonen fra 2022. Dette påvirker også produksjonsmengden for året» skriver de i sin årsberetning. Selskapet fikk påvist ILA (infeksiøs lakseanemi) i Ryfylke i 2022.

Eidesvik fikk også besøk av perlesnormaneten mot slutten av fjoråret. Dette førte til redusert apetitt hos fisken i en liten periode, og til noe nedklassing av enkelte fiskegrupper ved slakt. De melder imidlertid om god produksjon og biologi så langt i år, og styret ser lyst på lakseoppdrettens fremtid, men:

«Det som er stadig utfordrende er myndighetene sin uforutsigbare styringsform rundt denne næringen, som for eksempel innføring av grunnrenteskatten. Dette har ført til at en god del investeringer har stoppet opp, og en del familieeide bedrifter langs kysten kan komme til å vurdere å selge seg ut av næringen fremover», skriver familieselskapet i årsberetningen.

Eidesvik Laks’ egenkapital oppgis å være på 195,7 millioner kroner, og gjelden på 352,4 millioner kroner. De hadde ti heltidsansatte ved årsskiftet.

Eidesvik Laks 2023 2022 Endring
Omsetning 355,7 347,6 2,3 %
EBIT 98,0 102,8 −4,7 %
Resultat før skatt 93,4 96,4 −3,1 %
Driftsmargin 27,6 % 29,6 %
Alle tall i millioner kroner

 

iLaks retter: Her stod det først at selskapets oppgitte egenkapital ved årsslutt var på 45,5 millioner kroner. Det riktige er 195,7 millioner kroner. Feilen ble rettet få minutter etter publisering.