ILA-påvisning ved Stavanger

Nyheter
0

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Nordeimsøyna i Stavanger kommune. Grieg Seafood Rogaland Sjø, Rogaland Fylkeskommune og Skretting driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Fiskehelsetjenesten Åkerblå varslet Mattilsynet 13. mars om funn forenelig med infeksiøs lakseanemi (ILA) på fisk ved lokaliteten.

Les også: ILA-mistanke ved Stavanger

Den 15. mars tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 22. mars på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Det fremgår av en melding onsdag.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge at lokaliteten tømmes for fisk.