ILA-mistanke ved Stavanger

Nyheter
0

Det er mistanke om virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på Grieg Seafood Rogaland sitt anlegg Nordeimsøyna i Stavanger kommune.

«Dessverre har vi mistanke om ILA i en merd på Grieg Seafood Rogalands lokalitet Nordeimsøyna. Det er 3.500 tonn fisk på lokaliteten, med en snittvekt på to kilo. Anlegget ligger i en overvåkingssone for ILA.»

Det skriver Grieg Seafood i en pressemelding tirsdag formiddag.

Mattilsynet er varslet og vil følge opp saken.

«Dersom mistanken bekreftes og fisken må slaktes ut for å ivareta fiskevelferden, vil hendelsen ikke få vesentlig betydning for vårt slaktevolum,» skriver Grieg videre.

«Fisken har ingen kliniske tegn til sykdom, og ILA påvirker ikke mattrygghet.»