ILA-påvisning for Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk

Nyheter
0

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune. 

Duoen Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk har samdrift for oppdrett av laks på lokaliteten.

PatoGen varslet Mattilsynet region Midt 14. oktober om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Kvalrosskjæret. Den 19. oktober tok Mattilsynet ut prøver av fisk på lokaliteten.

Les også: ILA-mistanke like vest for Namsos

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 26. oktober på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Ettersom mistanken nå er bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.