ILA-mistanke like vest for Namsos

Nyheter
0

Midt-Norsk Havbruk har mistanke om fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) ved lokaliteten Kvalrosskjæret som driftes av samdriftspartner Bjørøya. Lokaliteten har 630.000 fisk med en snittvekt på 4,3 kilo.

Bjørøya avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA, skriver NTS i en børsmelding torsdag.

Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå, heter det videre i meldingen.

Samdriftspartnerne arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

I forrige uke ble meldt om ILA-mistanke ved sjølokaliteten Otervika i Bindal kommune i Nordland fylke. SinkabergHansen driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Otervika som ligger like øst for Midt-Norsk Havbruks lokalitet Kvingra som meldte om ILA-mistanke 4. oktober.