ILA-mistanke i Nærøysund

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45127 Hellerflesa i Nærøysund kommune i Trøndelag. Bjørøya driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Bjørøya varslet Mattilsynet 26. mai om funn forenlig med ILA på fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet onsdag.

Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet for en eventuell stadfesting av sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.