ILA-mistanke hos Norway Royal Salmon

Nyheter
969

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Korsnes i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten driftes av NRS Farming.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Selskapet varslet Mattilsynet 18. februar funn forenelig med ILA på lokalitet Korsnes. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved PatoGen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

«Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid», heter det i pressemeldingen.

Ifølge en børsmelding fra NRS har lokaliteten 800.000 fisk, med en snittvekt på to kilo.

«Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å
anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene», skriver NRS i børsmeldingen.

Lokalitet Korsnes ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA på lokalitet Lubben 20. oktober.

«Dersom mistanken ved lokalitet Korsnes blir bekreftet, vil Mattilsynet vurdere å utvide den eksisterende bekjempelsessonen med utgangspunkt i lokalitet Korsnes. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet», heter det avslutningsvis.