ILA-påvisning i Wilsgård-anlegg ved Karlsøy

Nyheter
875

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Wilsgård Fiskeoppdrett.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, melder Mattilsynet.

Wilsgård Fiskeoppdrett varslet Mattilsynet 8. oktober om mistanke om ILA ved lokaliteten Lubben.

Les også: Påvist ILA på verdens nordligeste lakselokalitet

Mattilsynet tok ut 13. oktober prøver av fisk ved lokaliteten Lubben for eventuell verifisering av ILA. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 20. oktober på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innhente informasjon om planer for utslakting for å tømme lokaliteten for fisk.