ILA-mistanke hos Mowi i Finnøy

Nyheter
977

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Mowis sjølokalitet Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke.

Det skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Mowi skal ha varslet Mattilsynet 7. november om mistanken på lokaliteten. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse. Sekvensering viser at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus). Histopatologiske funn gjort ved Pharmaq Analytiq understøtter mistanken.

Mattilsynet vil om kort tid inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver. Dersom ILA diagnosen blir bekreftet, vil Mattilsynet innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge og begrense spredning av sykdom.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokalitet Kjeahola pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Meldingen fra Mattilsynet kommer få dager etter at det ble kjent at Mowi måtte starte utslaktning av laks etter PD-påvisning på lokalitet Halsavika i Vindafjorden i Rogaland. 

Lokalitet Kjeahola ligger i en fjord i nærheten av dette, nærmere bestemt Ombofjorden. Både Halsavika og Kjeahola ligger i produksjonsområde 2: Ryfylke.