ILA-mistanke for SalMar-eid stamfiskanlegg

Nyheter
1299

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke.

Reistad er et landbasert stamfiskanlegg for rognproduksjon. Lokaliteten drives av SalMar Farming, opplyser Mattilsynet.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Virksomheten varslet Mattilsynet 5. oktober om mistanke om ILA på Reistad. Grunnlaget for mistanken er påvisning av ILA-virus (HPR-deletert) ved hjelp av metoden RT-PCR. Det vil bli tatt ut flere prøver for om mulig å stadfeste mistanken.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Dersom ILA-mistanken ved Reistad blir stadfestet, vil Mattilsynet vurdere behovet å for å opprette et kontrollområde. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.