I underkant av 5.000 laks rømte fra Bolaks

Nyheter
1478

Endelige tall bekrefter hvor mange laks som rømte fra lokaliteten Oterstegdalen i Fusa tidligere i vinter.

I månedskiftet januar/februar ble det oppdaget en rømming hos Bolaks i Fusa. Nå bekrefter Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider at totalt 4.472 laks rømte.

718 av disse er gjenfanget.

En inspeksjon med ROV avdekket at det hadde oppstått et hull i en merd i forbindelse med en avlusing.