I dag åpnet Cermaq sitt nye slakteri i Steigen: Kan spore hver enkelt fisk

Nyheter
3155

Cermaq sitt nye, moderne foredlingsanlegg for laks ble offisielt åpnet av statssekretær Roy Angelvik i dag.

– Jeg er både imponert og ærbødig over Cermaqs investeringer i arbeidsplasser og i fremtiden for norsk havbruk, sa statssekretær Roy Angelvik i sin tale under åpningen.

Et teknologiløft
Anlegget er Norges mest moderne og effektive prosesseringsanlegg for laks, og det aller første prosesseringsanlegget som er satt opp i henhold til industri 4.0-standard, og dermed tilrettelagt for hel-digitalisering. Det representerer et teknologiløft, og er med på å skape enda flere kompetansearbeidsplasser i regionen, skriver Cermaq i en pressemelding.

– Dette anlegget er én av en rekke store investeringer Cermaq har gjort i løpet av de siste årene, som bidrar til å utvikle næringen og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway. – Med åpningen av dette anlegget videreutvikler vi selskapet og ruster oss for fremtiden.

Full sporing på hver enkelt fisk
Anlegget har full maskinell sporing på hver enkelt fisk gjennom hele prosessen, fra fisken kommer inn i anlegget til den er ferdig pakket i kasser. Dette er viktig for å møte kunde- og kvalitetskrav på en enda bedre måte. Cermaq stiller strenge krav til fiskevelferd og produktkvalitet, og produksjonsprosessen er satt opp slik at den sikrer skånsom håndtering av fisken.

Tett samarbeid med kommunen
Steigen kommune har spilt en viktig rolle i å få etablert fabrikken på Storskjæret gjennom tilrettelegging av tomt og etablering av eiendomsselskapet Storskjæret AS, som eier bygningsmassen.

Anlegget, som pr. i dag gir arbeid til 55 personer, er til sammen 12 000 kvadratmeter stort, og har en slaktekapasitet på cirka 270 tonn pr. skift. I tilknytning til anlegget er det etablert en kassefabrikk for direkte produksjon av emballasje. Dette er med på å redusere transportbehovet, og gir en betydelig miljøgevinst. Kasseproduksjonen er etablert i samarbeid med Løvold Industri.

Fra januar 2019 monteres i tillegg filetlinje, noe som vil skape ytterligere seks til ti arbeidsplasser.