I 2018 fikk selskapet konsesjon for settefisk. Nå må søknaden behandles på nytt

Tilbakeslag for Vikingbase Smolt. Det er gått snart to år siden Viking Smolt ble tildelt akvakulturtillatelse for en produksjon av inntil 6,5 millioner settefisk av laks, ørret og regnbueørret per år ved lokasjon ved Vikingbase. Vikingbase eier et industriområde på Kvithylla i Indre Fosen kommune på 140 mål, tilrettelagt for havbruk og offshorerelatert virksomhet. Omgjorde … Fortsett å lese I 2018 fikk selskapet konsesjon for settefisk. Nå må søknaden behandles på nytt