Hydrogensulfid i landbaserte oppdrettsanlegg: – Det finnes lite god statistikk på det

Nyheter
915

Hydrogensulfid er et problem i RAS-anlegg, men ikke et kjempeproblem. Det mener biologisk ansvarlig ved Lerøy Sjøtroll sitt settefiskanlegg på Kjærelva i Fitjar, Simen Langeteig.

iLaks har skrevet en rekke artikler tidligere om den giftige gassen hydrogensulfid, som dannes ved bakteriell nedbryting av organisk materiale. Gassen har ført til flere hendelser med akutt fiskedød i RAS-anlegg de siste årene.

I Fiskehelserapporten 2019, som Veterinærinstituttet presenterte tidligere i år, stod følgende:

«God vannkvalitet er avgjørende for god fiskehelse. Mens det i 2018 var flere episoder med dødelighet knyttet til hydrogensulfid i RAS-anlegg, er det gledelig at det meldes om færre problemer med dette i 2019″.

I et intervju med Teknisk Ukeblad (bak betalingsmur) sier imidlertid biologisk ansvarlig ved Lerøys settefiskanlegg på Kjærelva, Simen Langeteig, at det fortsatt er lite kunnskap om hvor ofte hydrogensulfid oppstår i landbaserte oppdrettsanlegg.

– Det finnes lite god statistikk på det. Det er også vanskelig å få til det uten gode målinger. Nå  finnes det en del nytt utstyr for å måle og unngå hydrogensulfid, men det viktigste er å ha gode rutiner og anleggsdesign, sier han.

Heller ikke Mattilsynet kan gi tall på hvor ofte det skjer, skriver nettstedet.