Hvordan forbereder du deg til jobbintervjuet?

Vi som jobber med rekruttering i Seafood People opplever at de aller fleste møter godt forberedt til intervju. Men vi opplever også de som ikke har forberedt seg. Og de som ikke har forberedt seg, merker det fort selv.

Det er ingen god følelse å komme for sent til et intervju. Det er heller ingen god følelse å ikke kunne svare på spørsmål om egen kompetanse, motivasjon eller egnethet til rollen man har søkt på. Variasjonen i forberedelser opplever vi på alle nivå, være seg i intervju til stillinger på toppnivå eller intervju til mer junior stillinger. Og det merkes veldig fort. De som har forberedt seg godt, gjør de sterkeste intervjuene.

Dersom du i forkant har kartlagt din motivasjon, personlighet og arbeidserfaring som er relevant for stillingen du søker på, har du allerede gjort gode forberedelser til intervjuet. Ønsker du å ha med deg notater over de mest relevante punktene kan det være en måte å sikre seg at disse kommer frem. Alle blir nervøse under intervju, og det kan være lett å glemme hva man ønsker å få frem når man sitter overfor ansettende ledere og rekrutterer.

Det er viktig å gjøre de riktige forberedelsene når man skal prestere. Dette gjelder på alle områder, også til intervju. Uten dem kan du ikke forvente å komme først over målstreken i konkurranse med andre sterke kandidater. Her vil forarbeidet vi skrev om i kronikken “Hva er det viktig å tenke på før du søker på ny stilling i en ny bedrift?» være av stor betydning. Mange kan vise til en flott CV, men den kan fort miste sin betydning dersom du ikke vet hvordan du skal presentere deg selv og din bakgrunn på en god måte. Ved å være godt kjent med deg selv og din motivasjon for stillingen vil du klare å svare godt på spørsmål som typisk vil forekomme i intervju.

Øv deg på intervjuspørsmål med en venn eller et familiemedlem. De aller fleste spørsmålene ber om konkrete eksempler på tidligere atferd i jobb. Tenk godt gjennom erfaringen din og øv deg på å sette ord på den. Jo mer troverdig du er, jo mer blir du lagt merke til.  Eksempelvis, dersom evnen til å påvirke er viktig i stillingen, tenk gjennom eksempler på når du har gjort dette tidligere, hva du gjorde og relatér det til stillingen du søker på.  Øvelse gjør mester og de beste intervjuene blir gjennomført av de kandidatene som raskt kommer med gode eksempler som viser ansettende ledere at de har erfaring med det som etterspørres og samtidig viser at de forstår rollen de har søkt på ved å relatere eksemplene til den.

Forberedelser – hva trenger du å vite noe om?

Stillingen
Les godt gjennom utlysningsteksten slik at du kan fortelle om deg selv og din bakgrunn med fokus på hva som er viktig i stillingen du søker på. Det er din jobb å relatere erfaring til kravene og gjøre den relevant for rollen.

Bedriftskulturen
Hva står det om visjon og verdier på nettsiden til bedriften, på hvilken måte snakker de om seg selv og hva er viktig for dem? Det kan være lurt å reflektere rundt organisasjonskultur i forkant av intervjuet, er det som er viktig for selskapet også viktig for deg? Alle liker å snakke om seg selv eller å få vite at de er interessante. Dette gjelder også din potensielle nye arbeidsgiver. Fortell eksempelvis at du har lest på nettsiden deres at åpenhet er viktig for dem og at det motiverte deg da det er viktig for deg også.

Bedriften
Hvilken størrelse har bedriften? Hvilke marked jobber de i, hvilke kunder har de? Har de vært i media og i forbindelse med hvilke saker? Kjenner du noen der fra før, kan det være en fin måte å få litt informasjon om selskap, kultur og arbeidsmiljø. Man kan også få inntrykk av dette på sosiale medier og nettsider.

Egen merkevare
Husk å få en god oversikt over din egen merkevare, hva som er unikt med deg og hvorfor det passer til stillingen du har søkt på. Din jobb er å skape tillit og interesse for deg som kandidat.

Og til slutt: husk å møte tidsnok og på riktig sted. Vit hvem du har avtale med. Kle deg passende. Dresskoden kan variere veldig fra bedrift til bedrift og i sjømatnæringen kan vi se relativt store forskjeller her også hva gjelder stillingsnivå. Sov godt og vær uthvilt, å være på intervju er krevende og du skal prestere.