Hvis Norge skal selge gass på billigsalg til EU bør toll og eksportavgifter på fisk fjernes

Kommentarer
0

EU ber om gass på billigsalg. Her bør norske forhandlere kjenne sin besøkelsestid.

I et leserinnlegg i Dagens Næringslivs tirsdagsutgave ber Pascal Canfin, leder av komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet i Europaparlamentet, om forhandlinger med Norge om gassprisen «og møtes på halvveien».

«Norge er ikke tjent med likviditetskrise i europeiske energiselskaper, nedgangstider hos handelspartnere og fremgang for populistiske bevegelser som vil svekke Europa og til syvende og sist støtte Putin», skriver Canfin.

Putin-kortet kommer der altså.

Norge bes i realiteten å selge høyt etterspurt gass på billigsalg, uten gjenytelser. Det skal være til landets eget beste. Et ekko fra Financial Times’ lederartikkel i midten av august.

Aslak Berge

Tilby
Statsminister Jonas Gahr Støre er på glid, men har overfor EU understreket at det ikke er han som selger gassen. Det gjør gassprodusentene, som Equinor, Aker BP og Vår Energi. Og staten eier ikke på langt nær alle aksjene her.

Foruten å gi energi til smelteovner, stålverk, bilfabrikker og annen energikrevende tungindustri på kontinentet, samt holde befolkningen varm om vinteren; har vi en moralsk forpliktelse til å redde Europa fra avgrunnen? Er det rimelig å hevde at Norge, som er EUs klart største gassleverandør, støtter Putin?

Kan EU, i mangel av å kunne betale markedspris for gassen, tilby oss noe tilbake?

Toll
Det kan de. EU har tollbarrierer på en rekke varer fra Norge, blant annet laks. Fiskeeksportørene betaler 2,6 prosent toll, inkludert eksportavgift.

Laksetollen henger igjen fra gammelt av, den gang EU skulle beskytte skotske oppdrettere fra å bli utkonkurrert. Skottene var ikke i nærheten produksjonskostnadene markedsleder Norge kunne skilte med, og skyldte dermed, på kreativt vis, Norge for å dumpe fisk. Salg langt under produksjonskostnadene. I flere tiår har Norge vært belemret med ymse proteksjonistiske tiltak fra EU: Minstepris, eksportavgifter og straffetoll.

I løpet av de siste tiåret har norske, canadiske og færøyiske oppdrettselskaper kjøpt opp praktisk talt hele den skotske oppdrettsnæringen. Rubbel og bit. Storbritannia er forøvrig ikke lengre en del av EU, etter at de selv stemte for Brexit.

Allierte
Norge må imidlertid fortsatt betale en toll og eksportavgift for å få lov til å selge laks til EU.

Denne er overmoden for å fjerne.

Ikke bare for Norges del. EU har en betydelig foredlingsindustri, som over tid har gitt høylydt støtte til å fjerne proteksjonistiske tiltak mot norsk laks. Tollen er fordyrende og skadelig, også for dem som skjærer og røyker fileter. Norske oppdrettere har mange venner og allierte på innsiden av EU, og faktisk er det flere som arbeider med laks innenfor EU-grensene enn her til lands.

Hvis Norge skal selge gass på billigsalg bør EU holde alle muligheter åpne for hva de kan yte tilbake igjen.

Og snart kommer vinteren.