– Hvis det foreligger påviselige brudd på vilkårene kan tillatelsen trekkes tilbake

Nyheter
0

Nærings- og fiskeridepartementet vil så snart som mulig avklare med Mattilsynet om forståelsen av Hav Lines garantipraksis.

Hav Line har en tiårig dispensasjon fra eksportforbudet knyttet til produksjonsfisk. Produksjonsfisk, også kalt «prodfisk», er fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke skal omsettes til humant konsum. Hovedregelen er at slik fisk skal feilrettes i Norge.

Dispensasjonen til Hav Line tillater at rederiets slaktebåt, «Norwegian Gannet», kan levere produksjonsfisk direkte til mottaket deres i Hirtshals. I forrige uke ble det kjent at Hav Line benytter en garantipraksis, der aktører må skrive under på en erklæring, om at produksjonsfisk fra den danske terminalen ikke skal gå direkte til forbrukere.

Særskilt sak
Mattilsynet har foreløpig konkludert med at Hav Line sin garantipraksis ikke er i samsvar med kvalitetsforskriften. Men på grunn av Hav Line sin dispensasjon har Mattilsynet bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å avklare om hvordan praksisen endelig skal forstås.

Lisa Nordøen, kommunikasjonsjef for fiskeri- og havministeren. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også: Har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om avklaring på Hav Line sin garantipraksis

Ifølge fiskeri- og havministerens kommunikasjonssjef, Lisa Nordøen, har departementet foreløpig ikke hatt dialog med Mattilsynet om denne konkrete saken. Men hun legger ikke skjul på at Hav Line sin dispensasjon er spesiell.

– I behandlingen og vedtaket av Hav Lines dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriften ble dette veid opp mot at dette var en særskilt sak, og at slaktebåten «Norwegian Gannet» var å anse som et særskilt tilfelle. Derav følger de ulike vilkårene som Hav Line må forholde seg til, forklarer hun til iLaks.

Skal følge opp snarest
Nordøen bekrefter at departementet nå vil følge opp med Mattilsynet. Dersom de konkluderer med at det er vesentlige avvik i forhold til vilkårene i dispensasjonen kan det få alvorlige konsekvenser for Hav Line.

– Nærings- og fiskeridepartementet vil snarest mulig ta kontakt med Mattilsynet om saken. Hvis det foreligger påviselige brudd på vilkårene kan tillatelsen trekkes tilbake, sier hun.

Kommunikasjonssjefen understreker også at departementet er svært opptatt av kvaliteten og omdømmet til fisk som eksporteres fra Norge.

– Å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, er helt avgjørende for omdømme til en eksportrettet sjømatnasjon. For Nærings- og fiskeridepartementet har det hele tiden vært et viktig hensyn å ivareta formålet med fiskekvalitetsforskriften, påpeker Nordøen.