Har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om avklaring på Hav Line sin garantipraksis

Nyheter
0

Mattilsynet vil ikke foreta seg noe før departementet har avklart saken.

I forrige uke ble det kjent at Hav Line har hatt benyttet en særskilt garantipraksis knyttet til produksjonsfisk fra terminalen deres i Hirtshals. Alle aktører som må, ved utførsel av slik fisk fra terminalen, skrive under på denne garantien. I garantidokumentet fremgår det at fisken enten skal korrigeres, eller skal brukes til fiskemel, olje eller andre marine ingredienser. Formålet med garantien er å sikre at den såkalte «prodfisken» ikke går direkte til forbrukere.

Hav Line drifter slaktebåten «Norwegian Gannet». Nærings- og fiskeridepartementet ga i 2020 Hav Line en dispensasjon på ti år for at «Norwegian Gannet» skulle kunne levere fisk til rederiet sin terminal i den danske havnebyen Hirtshals. Mattilsynet har lagt til grunn at Hav Line feilretter fisk der.

– Mattilsynets forståelse har vært at produksjonsfisken fra Hav Line skal feilrettes i Hirtshals, forklarer direktør for avdeling regelverk og kontroll, Inge Erlend Nesset, til iLaks.

Usikker praksis?
Men i et brev til Coast Seafood har Mattilsynet uttalt at garantipraksisen til Hav Line er i strid med kvalitetsforskriften, som krever at produksjonsfisk skal feilrettes i Norge før den kan eksporteres. Det har skapt usikkerhet om hvilket handlingsrom dispensasjonen gir.

Les også: Coast Seafood ba Mattilsynet om klargjøring av Hav Line sin garantipraksis

Avdelingsdirektør Nesset forteller at Mattilsynet har bedt departementet om å avklare om hvorvidt praksisen til Hav Line er i samsvar med dispensasjonsvedtaket og kvalitetsforskriften eller ikke.

– Siden det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt Hav Line dispensasjonen fra fiskekvalitetsforskriften, har vi bedt departementet om en avklaring om hvordan dette skal forstås, sier han.

Forholder seg i ro
Ifølge Inge Erlend Næsset vil ikke Mattilsynet foreta seg noe før departementet har klargjort hvordan dispensasjonen skal forstås i forhold til regelverket.

– Inntil vi har fått denne avklaringen kommer ikke Mattilsynet til å foreta seg noe i saken, fastslår han.

iLaks har sendt en henvendelse Nærings- og fiskeridepartementet i sakens anledning.

«Norwegian Gannet» ved kai i Hirtshals. Foto: Hirtshals Havn