Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt ti tillatelser i ny konsesjonsrunde

Nyheter
0

Nye miljøkonsesjoner begrenses det første året til 15.000 tonn.

I slutten av august lanserte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen en ny havbruksordning med miljøvennlige tillatelser.

Les også: Ingebrigtsen foreslår ny miljøorientert konsesjonsordning

– Vi ønsker vekst i oppdrettsnæringen, men det må skje innenfor bærekraftige rammer. Med denne ordningen kan næringen ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi for å produsere mer sjømat, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

Det første året kan det tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse (MTB). Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt ti tillatelser, og det vil stilles strenge miljøkrav til søkerne.

Frist for å gi innspill er 14. januar 2022.