Høyre i nord er stort sett fornøyd med regjeringens forslag til lakseskatt, men reagerer spesielt på én ting

Nyheter
591

Høyre er splittet i synet på «lakseskatt»-forslaget. 

I forrige uke droppet regjeringen grunnrenteskatten, og foreslo heller å innføre en produksjonsavgift for 40 øre per kilo produsert fisk i statsbudsjettet for 2021.

Forslaget utløste umiddelbart mye jubel i mange kretser, men etter hvert ble flere og flere kritisk til fordelingsnøkkelen i forslaget, inkludert Sjømat Norge og Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Regjeringen foreslår nemlig at havbrukskommunenes og -fylkeskommunenes andel av Havbruksfondet skal ned fra 80 prosent til 25 prosent, mens staten skal få 75 prosent av inntektene.

Vil ha lik fordeling
Leder i Troms og Finnmark Høyre og tidligere fiskeriminister, Geir Inge Sivertsen, mener regjeringen gjør rett i både å fase inn en ny produksjonsavgift, og justere ned uttaket fra Havbruksfondet.

– Det vi i Høyre i nord reagerer på er at reduksjonen av utbetalingene fra Havbruksfondet til kommunene skjer alt for raskt og for radikalt, sier Sivertsen til Altaposten.

Rett før helgen sendte Høyre i nord ut en pressemelding, der de forslår en trinnvis nedgang i fordeling på Havbruksfondet fra dagens ordning til man ender opp med en lik fordeling mellom staten og kommuner/fylkeskommuner.

En som ikke er spesielt imponert over uttalelsen til Sivertsen er varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) i Alta kommune.

– Det Høyre i nord egentlig nå sier er at vi ranes fortsatt, men at det er greit for Høyre om vekslepengene blir igjen, sier han til Altaposten.

– Ikke i tråd med linjen vi har lagt oss på
Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms og Finnmark reagerer langt sterkere enn Sivertsen på forslaget fra regjeringen.

– Dette er ingen god idé. Jeg ble overraska og skuffa da jeg ble gjort kjent med innretning som foreslås fremover av Havbruksfondet, sier han til iTromsø.

Gudmundsen mener også produksjonsavgiften vil gi mer forutsigbare inntekter for kommuner og fylkeskommuner, men stusser over at regjeringen vil endre Havbruksfondet.

– Dette er ikke i tråd med den linje vi har lagt oss på i dette spørsmålet. Det skal lønne seg å legge til rette for havbruksnæringen. Jeg vet at det er mange i partiet som deler mitt syn, og fylkespartiene i nord er av samme oppfatning, sier Gudmundsen til TV2.

Overfor TV-kanalen forsvarer fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) «lakseskatt»-forslaget, som han mener er godt forankret, og til det beste for de aktuelle havbrukskommunene og – fylkeskommunene. Han understreker også at man ikke vet hva auksjoner på nye utlyste konsesjoner vil bringe inn.