Høstlund laster opp i NRS

1028

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt 47.791 egne aksjer til kurs 115,14 kroner per aksje i forbindelse med ledelsens syntetiske aksjeopsjonsprogram, opplyser NRS.

Deltagerne i det syntetiske aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for utbetalt bonusbeløp etter skatt til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 10. juni til 23. juni. Snittkursen er 115,14 per aksje kroner.

Etter denne transaksjonen eier NRS 98.279 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 2.354.691 egne aksjer, tilsvarende totalt 5,63 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

I forbindelse med aksjekjøpsprogrammet har konsernsjef Charles Høstlund, gjennom nærstående selskap, kjøpt 47.791 aksjer. Total beholdning etter transaksjonen er 70.686 aksjer i NRS. Aksjene ble kjøpt til en pris på 115,14 kroner per aksje.