HI-rapporten: Høyest dødelighet på storlaks

Nyheter
1901

Storfisk behandles for tøft under lusebehandling, ifølge Havforskningsinstituttet (HI).

Det er en av konklusjonene når HI i dag offentliggjør sin årlige risikorapport for norsk fiskeoppdrett, skriver Bergens Tidende. Den har både gode og dårlige nyheter.

Færre små fisk dør ved utsett i sjøen, fordi fisken er større og tåler overgangen fra ferskvann til sjøvann bedre.

Ifølge rapporten er en dårlig nyhet at fiskevelferden svekkes betydelig etterhvert som fisken vokser i sjøen, og dødeligheten øker dramatisk jo større den blir. Fisken utsettes for tøffere behandling i forbindelse med lusebehandling. Termiske avlusingsmetoder er ifølge rapporten den behandlingsmetoden som fører til høyest dødelighet.

- Det er enorme krefter i sving når stor laks fraktes gjennom systemene. Det er åpenbart at stor fisk er mer utsatt for skader i forbindelse med pumpingen og selve transporten gjennom systemet, sier forsker Lars Helge Stien, som understreker at fisken behandles for tøft.

HI sier de registrerer at det er store variasjoner fylkesvis, men også internt mellom de 19 selskapene instituttet har analysert. Svinnet i Hordaland er på 22,5 prosent, mens i Nordland er det kun seks prosent.

- Dette viser at det er mulig å forbedre velferden til oppdrettsfisken betydelig hvis beste praksis tas i bruk av alle. Mange produksjoner går også svært bra og har minimal dødelighet, noe som viser at det er mulig å produsere laks uten å ha høyt svinn, sier Stien.