Hevder arealavgift er en «misunnelseavgift»

Nyheter
1209

Daglig leder i Osland Havbruk, Erik Jarle Osland, mener arealavgiften er et resultat av misunnelse.

Det skriver Firda.

– Om vi skal betale en særavgift bare fordi vi tjener penger mener jeg dette er en misunnelsesavgift, sier Osland til avisen.

Stortingsflertallet vedtok i sommer ny arealavgift for lakseoppdrettere. Avgiften kan gi 400 millioner kroner tilbake til kommunene.

Vil favorisere store selskap
Osland sier at hvor pengene skal brukes, er avgjørende for hans standpunkt i saken. Hvis pengene går til å styrke kommunens arbeid for å legge til rette for havbruksnæringen, mener han den kan bli nyttig.

Han sier derimot at hvis pengene skal gå til barnehager, skoler og eldreomsorg, bør heller skattene økes.

Osland viser til at en avgift per kilo fisk vil favorisere de store oppdrettsselskapene, som har muskler til å produsere mer per lokalitet. Ifølge han vil et selskap som hans i dårlige tider måtte ta opp lån eller av egenkapital for å kunne betale arealavgiften.

Ikke et urimelig krav
Vibeke Johnsen, listetopp for SV i Sogn og Fjordane, mener oppdrettsnæringen ikke er en hardt skattet næring. Hun peker på at med et snittresultat på vel tjue prosent for oppdrettere og underleverandører, så vil ikke avgiftskravet være urimelig.

Hun mener videre at oppdrettsselskapene høster av fellesskapets ressurser på, og derfor må betale mer tilbake til samfunnet. Hun sammenlikner oppdrettsnæringen med olje- og vannkraftnæringen.

Osland på sin side sier de utnytter areal, men utnytter ikke naturressursene på samme måte og gjør ikke varige inngrep.