Her er Mattilsynets endelige vurderinger av vekst på unntaksregel

Nyheter
1689

Har vurdert fem siste oppdrettsanlegg for kapasitetsøkning.

I slutten av mars hadde Mattilsynet behandlet søknader om vekst på unntaksregel på 38 lokaliteter. Søknadene tilsynet behandler gjelder tilbudet om inntil seks prosent vekst uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdene, og Mattilsynet har vurdert kriteriene på bakgrunn av lakselussituasjonen i anleggene.

Nå er de fem siste lokalitetene vurdert (se oversikt under i rødt). Alle tilhører SalMar, og samtlige har fått avslag av Mattilsynet.

Det betyr at av totalt 43 lokaliteter oppfyller 12 kriteriene for kapasitetsøkning, mens 31 har fått avslag.

Endelig oversikt: