Vekst på unntaksregel: 20 nye lokaliteter vurdert av Mattilsynet

Nyheter
1872

Bare tre oppfyller kriteriene.

I midten av mars skrev iLaks at Mattilsynet hadde behandlet 31 søknader om vekst på unntaksregel fordelt på 18 lokaliteter. Søknadene tilsynet behandler gjelder tilbudet om inntil seks prosent vekst uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdene, og Mattilsynet har vurdert kriteriene på bakgrunn av lakselussituasjonen i anleggene.

Nå er ytterligere 20 lokaliteter vurdert. Oversikten iLaks har innhentet viser at 17 har fått avslag, mens bare tre lokaliteter anses å oppfylle kriteriene. Disse tre lokalitetene tilhører alle Cermaq. En fullstendig oversikt kan ses i tabellen under, og de nye lokalitetene som er vurdert er markert i rødt.

Dermed gjenstår det for Mattilsynet å vurdere ytterligere fem lokaliteter. Totalt kom det inn unntakssøknader på 43 lokaliteter, da fristen gikk ut i slutten av januar.

Alle søknader behandles videre i Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene før fylkeskommunene fatter endelig vedtak.

Foreløpig oversikt: