Henter 258 millioner kroner: Ronja Capital blir største eier i Salmon Evolution

Nyheter
2213

Dagens aksjonærer i Salmon Evolution og nye industrielle investorer med regional forankring går inn med til sammen 258 millioner kroner i selskapets store industriprosjekt for oppdrett på land.

Ifølge en pressemelding fra Salmon Evolution skyter dagens aksjonærer inn 107 millioner kroner, mens Ronja Capital er størst blant de nye investorene.

– Det er en tillitserklæring fra nåværende aksjonærer å gå inn med ytterligere kapital i selskapet. Erfaringen og kompetansen som aksjonærstrukturen besitter gjennom hele laksens verdikjede vil ha stor kvalitetsmessig innvirkning på den videre oppbyggingen av selskapet, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten. 

Fakta

Eierfordeling etter gjennomført emisjon: Ronja Capital 19,6 prosent Romsdalsfisk 18,8 prosent Farvatn Private Equity 14,0 prosent Rofisk 12,6 prosent Artec Holding 7,3 prosent Kjølås Stansekniver 7,0 prosent Stette Invest 7,0 prosent Jakob Hatteland Holding 5,6 prosent Terra Mare 2,2 prosent Ocean Supreme 1,4 prosent Salmoserve 1,7 prosent Småge Eiendom 1,4 prosent Flataker Eiendom 0,7 prosent AKSA Holding 0,1 prosent Ansatte 0,7 prosent

Salmon Evolution skal produsere 36.000 tonn laks årlig på land utenfor Indre Harøy i Hustadvika kommune. Fullt utbygd har anlegget en prislapp på 3,2 milliarder kroner.

I februar meldte selskapet at byggingen starter i år.

Ronja Capital eies av Roger Halsebakk – gründer av Sølvtrans – verdens største brønnbåtrederi.

Ronja Capital trekker frem teknologivalg sett i sammenheng med vekstmuligheter, risiko og avkastning som de viktigste årsakene til at de nå går inn på eiersiden i Salmon Evolution.

– Lav biologisk risiko har vært det mest sentrale for oss i vurderingen av investeringsmuligheter innen landbasert oppdrett. Vårt syn på selskapet har ikke endret seg til tross for svingningene i finansmarkedet de siste månedene. Vi har fulgt prosjektet over lang tid, og ønsker nå å bidra til å utvikle selskapet videre, sier Tore Tønseth, investeringsdirektør i Ronja Capital.

Administrerende direktør i Salmon Evolution, Odd Tore Finnøy, er fornøyd med å få på plass et så industrielt sterkt eierskap.

– Vi er svært fornøyde med å få med oss flere industrielle og kapitalsterke eiere med et tydelig fotfeste langs kysten og i bransjen. At vi har lyktes med å gjennomføre denne kapitalinnhentingen i det finansielle klimaet vi har nå er en tydelig bekreftelse av robustheten i selskapet. Styrket nettverk, kompetanse og finansielt handlingsrom vil bidra til en meget spennende utvikling av selskapet, sier Odd Tore Finnøy.

DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere for emisjonen.

Styret i Salmon Evolution: Styreleder Kristofer Reiten (framme fra venstre), Frank Småge, Frode Kjølås, Ingjarl Skarvøy. Bak fra høyre: Anders Sandøy, Per Olav Mevold, Peder Stette, Glen Bradley. FOTO: Brunes Foto