Hellesund Fiskeoppdrett dro inn 39,5 millioner kroner før skatt i fjor

Nyheter
1332

Karl Olaf Jørgensen, kanskje særlig kjent som myndig ordstyrer ved Sjømat Norges årsmøter, kunne glede seg over en driftsmargin på hele 51,1 prosent i 2018.

Det representerer et voldsomt sprang fra året før, da året ble gjort opp med negativ driftsmargin.

– Det er forskyvningen fra året før, endringen i varebeholdningen. Resultatet må vurderes over flere år, har Karl Olaf Jørgensen tidligere forklart til iLaks. – Poenget er at vi har henimot to års drift på ett år. En må se det over flere år.

Blindleia
Jørgensen er noe så sjeldent som en lakseoppdretter på Sørlandet. Han driver lakseoppdrett i Høvåg i Blindleia.

Hellesund Fiskeoppdrett slakter ikke egen fisk. Her i Blindleia produseres halvfabrikata – kilosfisk til vestlendingene.

I likhet med blant annet Ballangen Sjøfarm benyttet Hellesund å kjøpe økt produksjonskapasitet i fjor.

«I 2018 har konsernet økt sin samlede produksjonskapasitet til 2.388 tonn gjennom kjøp av 48 tonn nytt konsesjonsvolum (to prosent),» fremgår det av selskapets årsrapport for 2018.

NRS-aksjer
«Rekordhøye finansinntekter og gode priser på slaktet laks har sikret et bra overskudd for selskapet,» heter det videre.

Finansinntektene var særlig tilknyttet «andre investeringer», spesifikt 6,4 millioner kroner. Ifølge notene i regnskapet er dette grunnet verdiøkning i aksjeposten i Norway Royal Salmon (NRS), som er bokført til 13,2 millioner kroner.

Hellesund Fiskeoppdrett er eid med 67 prosent av familien Jørgensen, mens NRS eier 33 prosent av aksjene.