Over 50 prosents driftsmargin for Ballangen Sjøfarm

Nyheter
1006

Ofotenselskapet leverer tidenes beste årsresultat.

2018 ble et historisk godt år for Ballangen Sjøfarm. Oppdretteren på Hekkelstrand i Ballangen dro inn en driftsmargin på saftige 51,3 prosent. Driftsresultatet på 75,6 millioner kroner er ny rekord for dem.

Investerer
Knalltall til tross, eierne tar ikke ut fem øre i utbytte. Pengene skal nemlig settes i arbeid.

Ballangen Sjøfarm, som aldri har hatt rømming fra sine anlegg, planlegger nå et eget smoltanlegg for å sikre egen produksjon av smolt.

Denne skal med tiden sjøsettes i to konsesjoner.

«Etter kjøp av 16 tonn og deretter 250 tonn biomasse eier Ballangen Sjøfarm to konsesjoner á 796 tonn og en konsesjon á 250 tonn, totalt 1.842 tonn,» opplyser selskapet i sin årsrapport.

Prissikring
I tillegg drifter Ballangen Sjøfarm 3.684 tonn for Cermaq Norway, gjennom en samdriftsavtale. Cermaq står også ansvarlig for salg av fisk for selskapet. Salget er avtalt med en prissikring slik at Ballangen ikke er direkte eksponert for finansiell risiko.

Cermaq eier da også 30 prosent av selskapet. Det resterende er eid 34 prosent av Ballangen Energi og 36 prosent av Ballangen Holding, eid av familien Bakke.