Havyard senker aktiviteten og forbereder seg på sin nye tilværelse som vedlikeholdsverft

Nyheter
0

Lavere ambisjoner og omsetning ved verftet i Hyllestad.

Skipsverftet overleverte ett skip i kvartalet, byggnummer 149 til det danske rederiet Esvagt. Etter utgangen av tredje kvartal har selskapet overlevert et skip, byggnummer 151 til Frøy.

Les også: I dag forlater den siste nybyggede brønnbåt verftet i Leirvik

Verftet er nå omorganisert og hovedfokus fremover vil være ombyggings- og vedlikeholdsoppdrag.

Resultatene per tredje kvartal preges av redusert aktivitet.

”Konsernets omsetning er cirka 400 millioner kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Dette er primært en konsekvens av endringen i fokus på verftet – fra nybyggingsverft til ombyggingog vedlikeholdsverft”, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

”Konsernets resultat etter skatt er cirka 110 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor. Forbedringen skyldes primært  positiv resultatutvikling i segmentene, kombinert med en positiv effekt fra den offentlige akkorden i Havyard Ship Technology og fortjeneste fra aksjesalg i Havyard i Hav Group”.

Ved utgangen av september har Havyard en bokført egenkapital på 285,6 millioner kroner av en totalbalanse på 1.410,9 millioner kroner.

Havyard Group YTD 2021 YTD 2020 Endring
Omsetning 1437,6 1809,7 -20,6 %
EBIT 117,2 62,8 86,6 %
Resultat før skatt 157,0 17,0 823,5 %
Driftsmargin 8,2 % 3,5 %
Alle tall i millioner kroner