Havforsker tungt lastet i Marine Harvest

Nyheter
540

Ved siden av sitt virke som havforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen spekulerer Ole Torrissen i lakseaksjer på børsen. Gjennom sitt heleide selskap Maricult, eier Torrissen 1.029 aksjer i Marine Harvest.

Det fremgår av Marine Harvests aksjebok.

17. mars prises denne aksjebeholdningen til 132.535 kroner.

Les også: Havforsker med egen blogg

iLaks har foreløpig ikke bragt på det rene om Maricult eier aksjer i flere børsnoterte oppdrettselskaper.

Spekulasjon
Torrissens konsulentfirma, Maricult, ble etablert i 2013, blant annet i den hensikt å selge tjenester til oppdrettsnæringen – samtidig som Torrissen jobber ved HI. Torrissen er forsker med akvakultur som sitt spesialområde.

I 2014 omsatte Maricult for 364.000 kroner. Driften har så langt ikke vært lønnsom, men finansinntekter fra aksjeinvesteringer har kastet av seg, og i 2014 bokførte Maricult et lite overskudd.

Ved utgangen av 2014 hadde Maricult, ifølge selskapets årsrapport, «investeringer i aksjer og andeler» for 949.000 kroner.

Les også: Torrissen tar iLaks til PFU

HI er ikke en hvilken som helst forskningsinstitusjon. Det er en statsfinansiert institusjon med 750 ansatte, en institusjon som bidrar til å legge premissene for utviklingen av norsk havbruksnæring.

Grenser
iLaks har de siste dagene prøvd å få kontakt med Torrissen for en kommentar til saken. Han har ikke respondert på verken epost eller telefon.

Kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft ved HI har heller ikke returnert iLaks’ henvendelser til saken. Østervold Toft har tidligere uttalt at Torrissen «er en svært rutinert forsker, og vi stoler på at han vet hvor grensene går. Er det noe som eventuelt kunne komme i konflikt, vil han melde i fra.»