Havforsker med egen blogg

Nyheter
1441

Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge med om lag 750 ansatte. Hovedansvaret deres er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Halvparten av arbeidet  finansieres derfor av Nærings- og fiskeridepartementet.

Driver nettstedet Maricult
Forsker Ole Torrissen ved Havforskningsinstituttet, har startet egen nettside, eller blogg, som forskeren selv kaller det for. Siden heter Maricult, hvor  han skriver om både oppdrett og forskning. Det fremgår også av siden at han driver konsulentvirksomhet og at han leies inn for å holde foredrag.

Det siste foredraget holdt han på årsmøtet til SV-Sogn og Fjordane, søndag 28. februar, med tittelen;  Lakseoppdrett i Norge - Gull for landet eller voldtekt av kysten?

Foredraget var basert på en analyse av den norske oppdrettsnæringen og de miljøutfordringene den har, samt hvilken miljøpåvirkning næringen kan ha.

– En blogg er ingen rolleblanding
Forskeren selv mener det er en enkel blogg, som ikke kommer i konflikt med den øvrige rollen han har som forsker ved Havforskningsinstituttet.

– En blogg er ingen rolleblanding. Det er en aktiv bruk av ytringsfriheten. Om konsulentvirksomhet kan komme i konflikt, avhenger av de oppdragene man tar. Jeg tar ingen oppdrag som kommer i konflikt med min rolle som forsker, skriver Torrissen i en kort SMS til iLaks.

Han opplyser videre om at han ikke tar honorar for foredragene sine.

iLaks har forsøkt å få kommentar fra Havforskningsinstituttet, men har ikke lykkes med det.