Havbruksakademiet med viktig godkjennelse fra Utdanningsdirektoratet

Nyheter
1815

Utdanningsdirektoratet har gitt Havbruksakademiet i Brønnøy godkjenning som videregående skole etter friskoleloven for 30 elever på Vg1 Naturbruk og Vg2 Akvakultur.

Arbeidet med driftstillatelse er i gang og planlagt skolestart er 20. august.

Robert Jørgensen. FOTO: Havbruksakademiet

– Med Utdanningsdirektoratets vedtak om godkjenning av Havbruksakademiet som videregående skole, er den første av våre to skolegodkjenninger på plass. Den andre, godkjenning av Norsk Havbruksskole som fagskole med utdanningene Havbrukstekniker og Driftsleder Havbruk, er kommet til siste runde i søknadsprosessen, og svar er ventet i løpet av februar, sier daglig leder i Havbruksakademiet, Robert Jørgensen.

– Den videregående opplæringen følger offentlige læreplaner og vi tør love en relevant og god fagopplæring i tråd med næringens behov. Økt søknad til akvakulturutdanning viser at flere ungdommer nå ser mot havbruksnæringen som sin fremtidige arbeidsplass, forteller Jørgensen.

I samarbeid med Sør-Helgeland opplæringskontor og Norsk Havbrukssenter arrangerer Norsk Havbruksakademi nå et 120 timers praksiskandidatkurs med 27 deltakere med havbrukspraksis og som vil ta fagbrev som fagoperatør i akvakultur.

Kursvirksomheten omfatter også truck- og kranførerkurs, stroppe- og signalgiverkurs samt kurs i varme arbeider med kursstart i februar/mars.

– Med sertifiseringskurs, videregående utdanning, fagskoleutdanning og et samarbeid med Nord Universitet om kurs på bachelor- og mastergradsnivå, er målet et opplæringssenter innen akvakultur med tilbud langs hele kompetansekjeden, avslutter Robert Jørgensen.