– Havbruk til havs kan bli et industrieventyr. Men klarhet i skattereglene kommer først i oktober.

Nyheter
0

Hva må til for å lykkes med utviklingen av oppdrett til havs? Det var tema for paneldebatten om havbruk på Arendalsuka, tirsdag.

«Lar vi sjansen gå fra oss?» var det ladede tittelspørsmålet for debatten om bord på den elektriske katamaranen «Rygerelektra».

I båten skulle panelet til bunns i hva som må på plass for at Norge skal beholde sin globale ledertrøye innen bærekraftig havbruksteknologi.

Fra politisk hold deltok fiskeriminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet, Olve Grotle (Stortingsrepresentant fra Høyre) og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Arbeiderpartiet) i panelet.

I panelet var også Silje Båtsvik Risholm (seniorrådgiver innen havbruk i Bellona), Christian Justnes (Forbundssekretær i LOs fellesforbund), Roy Reite (CEO, SalMar Aker Ocean) og Lene Landøy (investeringsdirektør i Aker).

Industrieventyr
Bakteppet for debatten var den solide kompetansen på teknologiutvikling i Norge, som gir et godt utgangspunkt for at offshore oppdrett blir en suksess.

– Jeg har fra dag én som statsråd forsøkt å sette gass på havbruk til havs. Det kan bli et aldri så lite industrieventyr, sa fiskeriministeren.

Offshore lakseoppdrett. Illustrasjon: AquaLoop

Ifølge Skjæran er oppdrett til havs på sikt den største muligheten vi har til å få volumvekst innen havbruk.

Les også: Nå blir det oppdrett til havs. Eller blir det egentlig det?

SalMar Aker Ocean-sjefen Roy Reite var tydelig på hva som må til for å lykkes med utviklingen:

Klarhet om rammebetingelser, lover og regler. Samt tildeling av arealer og en nøytral grunnrenteskatt.

Hvordan blir skatten?
Olve Grotle fra Høyre påpekte at det også trengs klarhet i hvordan skattereglene blir, før man kan gå i gang med en storsatsing på havbruk lenger ut på havet.

– Det haster med å få den grunnrenten på plass innen oktober, sa Lene Landøy, Akers investeringsdirektør.

Regnestykket blir et helt annet med en nøytral grunnrenteskatt som også omfatter havbruk til havs, enn et regelverk for grunnrente som kun gir skatt etter all risiko er tatt og havbruk til havs er blitt lønnsomt, fastslo Landøy.

I dette området anbefaler Fiskeridirektoratet havbruk til havs. Foto: Skjermdump

– Grunnrenteskatten er noe vi vil få avklart i forbindelse med statsbudsjettet, sa fiskeriminister Skjæran.

Statsbudsjettet legges frem 6. oktober.

Arendalsuka er en festival for politikk og samfunn som arrangeres i sørlandsbyen hver sensommer. Debatten ble arrangert i regi av Stiim Aqua Cluster.

Satsing på havteknologi
For fire år siden fordelte Forskningsrådet 130 millioner kroner på 21 prosjekter som skulle resultere i ny teknologi til bruk i havnæringene, og fremme grønn vekst.

– Med økt kunnskap kan havnæringene utvikle ny teknologi for å møte de store utfordringene knyttet til rent og rikt hav og dermed sikre vår ledende posisjon på disse områdene, sa John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, den gang.

Les også: Forskningsrådet gir 130 millioner til framtidens havteknologi