Nå blir det oppdrett til havs. Eller blir det egentlig det?

Kommentarer
0

Det manglet ikke på presseoppslag i går, da det ble kjent at fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) hadde tatt turen til Lovund for å treffe representanter fra næringen og kunngjøre nyhetene om oppdrett til havs.

– Nå starter vi opp prosessen med å vurdere konkrete områder for havbruk til havs, sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran, og tok frem sitt bredeste glis.

«Regjeringen vil se nærmere på oppdrettsaktivitet til havs. Det kan bety flere tusen nye arbeidsplasser,» rapporterte NTB.

– Dette markerer starten på det som kan bli en stor fremtidsnæring for Norge, og særlig i nord, sa Bjørnar Skjæran til NRK.

Han delte ut bamseklemmer til de fremmøtte representantene fra Utror, selskapet som vil oppdrette laks på Trænabanken, og ga til forandring et inntrykk av å være næringsvennlig.

Utror kvitterte med å sende ut pressemelding til et lass av landets aviser, hvor det ble sagt at «Trænabanken skal konsekvensutredes for havbruk til havs».

Justere
Litt senere på dagen, nærmere bestemt på kvelden, mottok iLaks en epost fra Nærings- og fiskeridepartementet. Her sto det:

Kommentar: Aslak Berge

«Ser også at utredning brukes gjennomgående i saken deres. Gjør oppmerksom på at Skjæran har referert til konsekvensvurdering i sine sitater i første sak om temaet i NRK. Supert om dere kan justere teksten i saken deres slik at den stemmer med det Skjæran faktisk kunngjorde, altså konsekvensvurdering».

Konsekvensvurdering. Ikke utredning. Hva er den praktiske forskjellen?

Det kunne kommunikasjonsavdelingen ikke besvare på stående fot.

Uklart
Inntil et svar foreligger er det all mulig grunn til å stoppe innkjøp av bløtkake og innhente anbud fra riggverft. På samme vis som når det skulle konsekvensvurderes om det skulle åpnes for olje- og gassaktivitet i havområdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Der har det som kjent ikke skjedd noen verdens ting.

Det er først og fremst SalMar som har gått i bresjen for å utvikle lakseoppdrett på åpent hav i norsk territorialfarvann. Selskapet har holdt på med dette i en årrekke, sammen med alliansepartner og riggbygger Aker. Til tross for bedriftsbesøk av både tidligere statsminister Erna Solberg og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, samt finansminister Trygve Slagsvold Vedum, på Nordskaget på Frøya, har ikke SalMar fått håndfaste forsikringer eller konkrete signaler om at regjeringen er villig til å satse på havbruk til havs.

Nå skal regjeringen i det minste vurdere det.

Regjeringen starter i første omgang prosessen med å vurdere Trænabanken i Nordland, Frøyabanken nord utenfor Trondheim og Norskerenna sør utenfor Stavanger.

«Ocean Farm 1». FOTO: SalMar